Filip Jovanović

Filip Jovanović

27.08.2013.godine, Beograd
Osnovna škola ”Ivan Gundulić”

Vanja Jovanović

Vanja Jovanović

07.05.2013.godine, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Đorđe Miletić

22.07.2013.godine, Beograd
Osnovna škola ” Đuro Strugar”