Škola fudbala

Škola fudbala “BEOSOCCER” je namenjena prvenstveno deci uzrasta od 5 do 11 godina. Polaznici škole fudbala „BEOSOCCER“ mogu biti sva deca koja žele da se bave fudbalom, bez obzira na njihov talenat i trenutan nivo fizičkih sposobnosti.

Kroz našu školu fudbala je prošao veliki broj dece, a neki od njih danas nastupaju za velike, svetski priznate fudbalske klubove, kao što su: Crvena Zvezda, Partizan, OFK Beograd, Rad… .

Program škole fudbala

Program rada u školi fudbala BEOSOCCER je usmeren na rešavanje sledećih zadataka:

 • obučavanje i usavršavanje osnovnih elemenata fudbalske tehnike i taktike,
 • razvoj opštih fizičkih sposobnosti (snage, brzine, izdržljivosti, koordinacije i pokretljivosti),
 • razvoj intelektualnih sposobnosti koje se ispoljavaju kroz rešavanje različitih specifičnih situacija u fudbalskoj igri.

Svi napred navedeni zadaci škole fudbala se rešavaju kroz najpristupačniji metod rada sa decom ovog uzrasta, a to je metod igre.

Od celokupne fudbalske tehnike, u školi fudbala se obrađuju osnovni elementi tehnike kretanja bez lopte i tehnike kontrolisanja (vladanja) loptom.

 • Od tehnike kretanja bez lopte, obrađuju se elementi: hodanja, trčanja (obično trčanje, trčanje unazad, trčanje ukrštenim korakom i trčanje donožnim korakom), skokova (odrazom jedne ili obema nogama), zaustavljanja (skokom i iskorakom), i okreta ( prestupanjem, skokom, i okretom na stajnoj nozi).
 • Od tehnike kontrolisanja loptom, obrađuju se elementi tehnike kretanja igrača u polju sa loptom i tehnike kretanja golmana sa loptom.

Sa svim igračima, uključujući i golmane, se obrađuju sledeći elementi tehnike kretanja sa loptom:

 • Udarci po lopti nogom (unutrašnjom stranom stopala, sredinom hrpta stopala-punom, spoljnom stranom stopala, unutrašnjom stranom hrpta stopala, spoljnom stranom hrpta stopala, špicem i petom), koja se kreće po vazduhu ili po zemlji,
 • Primanje lopte nogom na principu klopke-kompresije i amortizacije (unutrašnjom stranom stopala, spoljnom stranom stopala, đonom, sredinom hrpta stopala, natkolenicom-butinom), koja se kreće po vazduhu ili po zemlji, i primanje lopte grudima koja se kreće po vazduhu,
 • Vođenje lopte (unutrašnjom stranom stopala, spoljnom stranom hrpta stopala, sredinom hrpta stopala-punom, i rolanje lopte đonom),
 • Driblinzi i finte (unutrašnjom stranom hrpta stopala, spoljnom stranom hrpta stopala, đonom sa povlačenjem lopte unazad, đonom sa okretom za 180 stepeni, rolanje đonom u stranu, bočni dribling, dribling lažno zaustavljanje, preskakanje lopte unutra, preskakanje lopte upolje i dvostruke makaze-bicikl),
 • Oduzimanje lopte (unutrašnjom stranom stopala, guranjem tela).

Sa golmanima se obrađuju sledeći elementi tehnike kretanja sa loptom:

 • Hvatanje lopte (odozdo, odozgo, sa strane, i u padu bez faze leta) koja se kreće po zemlji ili po vazduhu,
 • Odbijanje lopte ( jednom ili obema rukama, i nogom),
 • Boksovanje lopte ( jednom ili obema rukama),
 • Degažiranje lopte nogom sa zemlje,
 • Izbacivanje lopte jednom rukom ( odozgo, sa strane i odozdo) i obema rukama.

Od celokupne fudbalske taktike, u školi fudbala se obrađuju osnovni elementi individualne taktike odbrane i napada, kao i osnovni elementi grupne taktike odbrane i napada.

 • Od osnovnih elemenata individualne taktike odbrane obrađuju se sledeći elementi individualne taktike: pokrivanje igrača i prostora, preuzimanje igrača (aktivno i pasivno), oduzimanje lopte, presecanje lopte i pravljenje živog zida.
 • Od osnovnih elemenata individualne taktike napada obrađuju se sledeći elementi individualne taktike: vođenje lopte, otkrivanje, promena mesta, dribling, dodavanje i šutiranje na gol.
 • Od osnovnih elemenata grupne taktike odbrane i napada obrađuju se elementi grupne taktike u kome učestvuje najviše dva igrača, tj. elementi taktičke saradnje dva igrača u odbrani i napadu.

Na razvoju opštih fizičkih sposobnosti dece (snage, brzine, izdržljivosti, koordinacije, i pokretljivosti) se poklanja značajna pažnja. Razvoj opštih fizičkih sposobnosti se realizuje kroz svaki trening, i kroz primenu raznovrsnih vežbi sa i bez lopte. Poseban akcenat je usmeren na razvoj brzine, koordinacije i pokretljivosti, jer je ovaj uzrast dece karakterističan po senzitivnom (osetljivom) periodu za razvoj upravo navedenih sposobnosti.

Razvoj intelektualnih sposobnosti dece se ostvaruje kroz rešavanje različitih specifičnih zadataka i specifičnih situacija koje se pojavljuju u fudbalskoj igri.

Pored navedenih zadataka, program rada škole fudbala BEOSOCCER je usmeren ka pravilnom vaspitanju dece – mladih fudbalera, i razvoju moralno voljnih i drugih osobina ličnosti, što će uticati da se formiraju svestrane i zdrave ličnosti, sposobne za rad i život u društvu.