Jakša Zdravković

Jakša Zdravković

20.03.2012.godine, Beograd
Vrtić ” “

Maksim Petrović

Maksim Petrović

18.07.2012.godine, Beograd
Vrtić “Lola”

Filip Bajčeta

Filip Bajčeta

19.02.2012. godine, Beograd
Osnovna škola “Skadarlija”

Vuk Bakić

Vuk Bakić

16.05.2012.godine, Beograd
Vrtić ” “

Đorđe Pešterac

Đorđe Pešterac

13.07.2012. godine, Beograd
Vrtić “Dambo”