Nemanja Rašić

Nemanja Rašić

05.02.2008. godište, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Nikola Tintor

Nikola Tintor

27.06.2008. godište, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Stefan Otović

Stefan Otović

14.08.2008. godište, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Lazar Kojović

Lazar Kojović

31.10.2008.godine, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Andrija Milivojević

Andrija Milivojević

22.11.2008. godište, Beograd
Osnovna škola “Drinka Pavlović”

Mateo Maraš

Mateo Maraš

18.02.2008.godine, Beograd
Osnovna škola “Drinka Pavlović”

Saša Jovanović

Saša Jovanović

14.10.2008.godine, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Filip Savić

Filip Savić

07.11.2008.godine, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”

Vuk Vasiljević

Vuk Vasiljević

25.08.2008.godine, Beograd
Osnovna škola “Ratko Mitrović”